buddyzm zen, zen, buddyzm, zen rzeszów, rzeszów, kwan um, medytacja, oœwiecenie

 

 

linki

Szkoła Zen Kwan Um w Polsce - Główna Świątynia Wu Bong Sah

Szkoła Zen Kwan Um w Europie

Międzynarodowa strona Szkoły Zen Kwan Um

Mu Sang Sa - świątynia Kwan Um w Korei

Buddyzm w Polsce - lista ośrodków i grup buddyjskich

Polsko - Niemiecka Fundacja Willigisa Jägera

Ośrodek Medytacji
Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu

buddyzm zen, zen, buddyzm, zen rzeszów, rzeszów, kwan um, medytacja, oœwiecenie