buddyzm zen, zen, buddyzm, zen rzeszów, rzeszów, kwan um, medytacja, oœwiecenie

 

 


GALERIA

buddyzm zen, zen, buddyzm, zen rzeszów, rzeszów, kwan um, medytacja, oœwiecenie

od lewej: Przemek, Tomek, Jurek i Antek
Nasza Grupa